Játékszabályzat

Hivatalos szervező és lebonyolító: Vajda Papír Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.).

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:
A nyereményjátékban a natha-megfazas.ooops.hu olvasói, azon 18. életévüket betöltött internet felhasználók vehetnek részt, akik magyarországi állandó lakcímmel és adóazonosító számmal rendelkeznek, valamint 2017. január 20. 12:00 óra és 2017. február 19. 24:00 óra között szavaznak – a natha-megfazas.ooops.hu weboldalon elhelyezett – „Ooops! Nátha kezelési praktikák!” elnevezésű szavazásban és a szavazással együtt megadják e-mail címüket.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, a weboldal üzemeltetésével megbízott iWebMa Kft. és 2Republic BTL Agency Kft. dolgozói és valamennyi tagvállalatának alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)).

Jelen Játékszabályzatot a Szervező a http://natha-megfazas.ooops.hu/downloads/jatekszabalyzat_ooops_natha_kampany.pdf címen teszi közzé.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt. A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre módosítani bármelyik tárgynyereményt abban az esetben, ha a meghirdetett nyeremény a nyereményjáték lezárultának időpontjában nem elérhető (pl. a gyártónál átmeneti készlethiány tapasztalható).

A játék időtartama

A nyereményjáték 2017. január 20. 12 óra 00 perckor kezdődik és 2017. február 19-án 24 óra 00 perckor zárul.

A sorsolás időpontja

A játékosok közül a 4 db nyertes és 12 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja: 2017. február 21. 10:00 óra, helyszíne a Szervező irodájában (1239 Budapest, Ócsai út 8.). A sorsolás nem nyilvános.

Nyeremények

A nyeremények: 4 x 2.000 db Ooops! papír zsebkendő (90 db-os, 10x7 db-os és 54 db-os kiszerelésekben), 4 x 1 db Ooops! notesz tollal.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók. A nyereménnyel összefüggő valamennyi járulékfizetési kötelezettséget a nyeremény átadója, Szervező teljesít, tehát a nyertesnek a nyereménnyel összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége nincsen. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghatározott nyereményt ugyanolyan értékben másik nyereménnyel helyettesítse, abban az esetben, ha az adott nyeremény a nyereményjáték lezárultának időpontjában nem elérhető (pl. a gyártónál átmeneti készlethiány tapasztalható).

A sorsolás menete

A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot Szervező irodájában (1239 Budapest, Ócsai út 8.). A sorsolás független sorsolási bizottság jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv készül. A sorsolás az összes, játék ideje alatt regisztrált e-mailcím között történik, egy e-mailcím azonban összesen egy alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: mind a négy nyeremény esetében elsőként a nyertes kerül kisorsolásra, másodikként az 1. pótnyertes, harmadikként a 2. pótnyertes, negyedikként a 3. pótnyertes.

A nyeremény átadásának módja

A nyertesekkel a megadott e-mailcímen keresztül veszi fel Szervező a kapcsolatot. A nyereményt előre egyeztetett időpontban, személyesen vagy postai kézbesítéssel a nyertes által megadott címre vagy tartózkodási helyére. A nyeremény elfogadásával a nyertes vállalja, hogy a nyeremény átadásáról esetlegesen fényképfelvétel készüljön és azt a Szervező Facebook oldalán (Ooops! facebook oldala), külön anyagi ellenszolgáltatás nélkül közzétegye.

A nyertesek értesítése

A nyertesek értesítése e-mail üzenetben történik. Amennyiben a nyertes a Szervező értesítő e-mailjére 10 munkanapon belül érdemben nem válaszol, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték Szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A nyereményjáték Szervezője és lebonyolítója a Vajda Papír Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51.).

A Játékosok a Játékban való részvételt megelőzően a Felhasználási feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott e-mailcímet (amennyiben elérhető) a Szervező, anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje. A Szervező személyes adatokat nem kezel, csak e-mailcímet rögzít, amely önmagában természetes személlyel nem beazonosítható, tehát nem személyes adat.

A Játékszabályzat és a nyeremény – indokolt esetben történő – megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2017. január 20.